ANBI

Het Parkfestival Sittard wordt ieder jaar door een paar knotsgekke Koningsdag-kanjers georganiseerd. Vanaf januari stijgt de Koningsdag-koorts en worden de plannen iedere week concreter.

Wie zit er in het bestuur?

  • Eric IJpelaar, voorzitter
  • Siebe Hodzelmans, penningmeester
  • Stijn van den Berg, bestuurslid Vrijwilligers
  • Dennis van den Born, bestuurslid Marketing & Communicatie
  • Jozhua Blei, bestuurslid Terrein & Techniek
  • Marc Doomen, bestuurslid Podiumprogramma
  • Lian Hensgens, bestuurslid Horeca
  • Boudewijn Lambriex, bestuurslid Sponsering en Van alles en nog wat.

Het bestuur zet zich volledig vrijwillig in en ontvangt geen geldelijke beloning. Er wordt geen vergoeding ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. 

> Kantel je telefoon om de cijfers goed te bekijken <

De cijfers

Hieronder een overzicht van de financiële cijfers van de afgelopen editie/jaar.

Balans per 30-06-2022

Activa Passiva
Nog te ontvangen*  €    1.522,79 Eigen vermogen € 51.530,70
Spaarrekening € 48.804,85 Nog te betalen kosten €       675,11
Betaalrekening €    1.665,80 Nog te betalen BTW €    2.876,11
Kas €    3.088,45
TOTAAL  € 55.081,89 € 55.081,92

 (dubbel betaalde huur + borg pinautomaten)

Jaarrekening editie 2022

Opbrengsten (excl btw)  € 81.523,99
   
Kosten
– Artiesten €    2.347,50
– Groepen vrijwilligers €    3.008,59
– Catering € 33.328,41
– Activiteiten €    2.538,44
– Overige kosten € 22.650,97
Totale Kosten € 63.873,91
Resultaat € 17.650,08