ANBI

Stichting Parkfestival Sittard, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI-organisaties wettelijk verplicht een aantal gegevens online beschikbaar te maken. Deze gegevens vind je hier.

Statutaire naam:
Stichting Parkfestival Sittard

Publieke naam:
Parkfestival Sittard
RSIN 804777500

Bezoekadres & postadres:
OBS Aan de Meule 
Kromstraat 31
6133 AA  Sittard

Kamer van Koophandel:
KVK 41073956

Statutair doel
De stichting heeft ten doel: 

 1. Gelden bijeen te brengen ten behoeve van OBS Aan de Meule en andere goede doelen door middel van het organiseren van het jaarlijkse Parkfestival op Koningsdag. 
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bekijk hieronder ons beleidsplan

Uitwerking doelstellingen

 1. Beschikbaar stellen van geldelijke middelen aan OBS Aan de Meule 
 2. Ondersteunen van goede doelen (bijv. Stichting Leergeld) door middel van sponsoring
 3. Het bieden van een podium aan (jonge) bands in de regio van en rondom Sittard-Geleen
 4. Het bieden van een podium aan lokale talenten (bijv. op het gebied van muziek en dans) 
 5. Organiseren van het Parkfestival voor Ophoven, Sittard en regio: een gratis toegankelijk festival voor kinderen, ouders en grootouders en andere belangstellenden, waarbij verenigingen vrijwilligerswerk kunnen verrichten en daarvoor een donatie ontvangen voor hun vereniging 
 6. Het vergroten van het saamhorigheidsgevoel in wijk en stad

Bestuurders:

 • Eric IJpelaar, voorzitter
 • Ruud Theunissen, penningmeester 
 • Dennis van den Born, bestuurslid
 • Jozhua Blei, bestuurslid
 • Marc Doomen, bestuurslid
 • Stijn van den Berg, bestuurslid
 • Lian Hensgens, Bestuurslid

Het bestuur ontvangt geen geldelijke beloning. Er wordt geen vergoeding ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

De cijfers

Hieronder een overzicht van de financiële cijfers van de afgelopen editie/jaar.

Balans per 30-06-2022

ActivaPassiva
Nog te ontvangen* €    1.522,79Eigen vermogen€ 51.530,70
Spaarrekening € 48.804,85 Nog te betalen kosten€       675,11
Betaalrekening €    1.665,80  Nog te betalen BTW€    2.876,11
Kas €    3.088,45
TOTAAL € 55.081,89 € 55.081,92
* (dubbel betaalde huur + borg pinautomaten)

Jaarrekening editie 2022

Opbrengsten (excl btw) € 81.523,99
Kosten
– Artiesten€    2.347,50
– Groepen vrijwilligers  €    3.008,59
– Catering  € 33.328,41
– Activiteiten€    2.538,44
– Overige kosten  € 22.650,97  
Totale Kosten€ 63.873,91
Resultaat€ 17.650,08