Verkeersplan Parkfestival Sittard

> Go to the english text <

Verplichte rij-richting ingesteld

Op 27 april, van 06:00 uur tot 20:00 uur, wordt eenrichtingverkeer ingesteld op de Vijverweg vanaf de rotonde op de Agricolastraat tot aan de Irenelaan (rijrichting van rotonde naar Irenelaan). Ter hoogte van de Bernardlaan vindt er ook eenrichtingsverkeer plaats op de Vijverweg, Molenweg, tot aan de kruising van de Berkenlaan/ Geleenstraat. Verkeer komend vanaf de straten Pastoor Chappinstraat, Vijverweg, Andreasommegang en Broekstraat kunnen daardoor alleen linksaf slaan richting Molenweg.

Vanuit Berkenlaan/Geleenstraat geldt er dan tevens een inrijverbod richting de Vijverweg. Om zo opstoppingen te voorkomen rond de roeivijver.

Parkeermogelijkheden en Parkeerverboden

Zoals elk jaar geldt er een parkeerverbod

  • aan de woonzijde van de Vijverweg (1 t/m 16); aan de parkzijde is nu parkeren op het voetpad toegestaan;
  • voor beide zijden van de Vijverweg (19 t/m 26), tussen de Irenelaan en de Bernhardlaan.

Ook in de plantsoenen nabij het oude zwembad mag niet geparkeerd worden (uitgezonderd organisatie met ontheffing). Op daartoe aangegeven plaatsen aan de Vijverweg vanaf de Bernardlaan is parkeren op de stoep toegestaan. Het eerste gedeelte aan de rechterzijde en vanaf de Broekstraat aan de linkerzijde.

Het vergunning-parkeren in de wijk tussen het stadspark en de Leyenbroekerweg zal op Koningsdag worden opgeheven en het parkeerterrein achter het stadhuis wordt opengesteld.

Verkeersregelaars

Tijdens Koningsdag zullen op de route rondom het Stadspark verkeersregelaars worden ingezet. Alle verkeersdeelnemers dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen rondom de rijrichting en parkeergelegenheden.

Zien we je ook op Koningsdag?

ENGLISH 

Traffic plan Parkfestival Sittard

Mandatory directions

On April 27, from 6:00 AM to 8:00 PM, one-way traffic will be introduced on Vijverweg from the roundabout on Agricolastraat to Irenelaan (in the direction from roundabout to Irenelaan).

At Bernardlaan there is also one-way traffic on Vijverweg, Molenweg, up to the intersection of Berkenlaan/ Geleenstraat.

Traffic coming from the streets Pastoor Chappinstraat, Vijverweg, Andreasommegang and Broekstraat can therefore only turn left towards Molenweg.

There is also a driving ban from Berkenlaan/ Geleenstraat towards the Vijverweg, to prevent a traffic jam around the lake.

Parking options and parking bans

As every year, a parking ban applies on the residential side of the Vijverweg (1 to 16); parking on the footpath is now permitted on the park side; for both sides of the Vijverweg (19 to 26), between Irenelaan and Bernhardlaan. Parking is also not permitted in the public gardens near the old swimming pool (with the exception of organizations with an exemption). Parking on the sidewalk is permitted at designated locations on Vijverweg from Bernardlaan. The first part on the right and from Broekstraat on the left.

Permit parking in the area between the city park and Leyenbroekerweg will be lifted on King’s Day and the parking lot behind the city hall will be opened.

Traffic controllers

During April 27th traffic controllers will be deployed on the route around the City Park. All roadusers must follow the instructions of traffic controllers regarding the directions and parking facilities.

Please join us on Kingsday!